Περιγραφή

Zentratherm L-30

Κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασµα ST 37-2 IN 17100.

Έχουν θάλαµο καύσης µε αεριοαυλούς (Tubo) από σωλήνες τύπου mannesman (χωρίς ραφή), µε επιβρανδυντές, τριών διαδροµών καυσαερίων.

Η θερµοµόνωση τους είναι από υαλοβάµβακα µε επικάλυψη αλουµινίου.

Συνδυάζονται µε πίνακα οργάνων, ελέγχου και λειτουργίας. Μοντέλα από 30.000 Kcal/h µέχρι 1000000 Kcal/h.