Περιγραφή

Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki – M Monoblock

Συμπαγείς διατάσεις

Unit Controller – Χειριστήριο Ελέγχου
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής που επιτρέπει τον έλεγχο της υψηλής απόδοσης του συστήματος ψύξης/θέρμανσης.
Έτσι εξασφαλίζεται μια άνετη θερμοκρασία για το σπίτι και παράλληλα εξοικονομείται ενέργεια.
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ελέγχου είναι:
Έλεγχος αντιστάθμισης εξωτερικής
Έλεγχος ηλεκτρικών αντιστάσεων.
Έλεγχος λέβητα.
Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).
Έλεγχος αντλίας νερού.
Αυτόματη απενεργοποίηση το καλοκαίρι.
Περιορισμός λειτουργίας σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία.
Αντιπαγωτική προστασία.
Λειτουργία ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης.
Ασύρματος θερμοστάτης χώρου.
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.
Έλεγχος εσωτερικής θερμοκρασίας