Μειωτής Πίεσης 716 με Ρακόρ Σύνδεσης 1/2” Brass Form

Κατασκευαστής: Brass Form

Περιγραφή

Σύντομη Περιγραφή:

Μειωτής Πίεσης με Προρύθμιση. Ο μειωτής πίεσης είναι κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης και αδρευσης, συστήματα κλιματισμού και ψύξης, καθώς και για βιομηχανικές χρήσεις βαρέως τύπου και παράγεται βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ-1567. Προ-ρύθμιση πίεσης με κλίμακα από 0,5 έως 6,5 Βar, Μέγιστη πίεση εισαγωγής 25 Βar ,Ευαισθησία λειτουργίας ± 0,20 Βar ,Φίλτρο με ανοξείδωτο πλέγμα 0,20 mm ,Δυνατότητα οπτικού ελέγχου του φίλτρου ,Δύο θέσεις μανομέτρων ένδειξης εισόδου και εξόδου ,Δεν Περιλαμβάνεται Μανόμετρο (Τύπου ελάσματος -20°C έως 80°C) 1/4” 0-10 bar εξόδου και Μανόμετρο (Τύπου ελάσματος -20οC έως 80οC) 1/4” 0-25 bar εισόδου ,Θερμοκρασία λειτουργίας από 5°C έως 80°C ,Συνδεσμολογία με 1/2˝ και 3/4˝ κατ’ επιλογήν