Όροι και Προϋποθέσεις

Οροι και προυποθεσεις

 

  1. Πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει νομίμως στην Επιχειρηση  «ΝΤΟΥΡΑΜΠΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» με διακριτικό τίτλο «duratherm.gr» ( εφεξής η Επιχειρηση)

Δραστηριότητα της Επιχειρησης:ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΦΜ: 028504734.  Δ.Ο.Υ.: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός ΓΕΜΗ 161591412000

Διεύθυνση έδρας: Θ ΝΟΒΑ 0 ΤΚ 30300 – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

E-mail επικοινωνίας: info@duratherm.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών: 2634 023933

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και η πραγματοποίηση των αγορών σας, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε απόλυτα με τους παρακάτω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις.

Η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα duratherm.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

Η Επιχειρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας duratherm.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν κατά διαστήματα αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η Επιχειρηση ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν αντίκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε πλήρως (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, και δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σε περίπτωση που γίνει χρήση των στοιχείων και των κωδικών σαςαπό ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνος. Παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

  1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα:

H Επιχειρηση δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της επωνυμία Εταιρία υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω ανωτέρας βίας.

  1. Περιορισμός Ευθύνης:

Η Επιχειρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Επιχειρηση ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Η Επιχειρηση  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Επιχειρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το duratherm.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

 

  1. Υποχρεώσεις Χρήστη:

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος duratherm.gr  αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Επιχειρησης για μετάδοση-διάδωση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου.

Η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο duratherm.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από άλλους.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του duratherm.gr .

  1. Προστασία δεδομένων:

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε να παρενοχλούν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η duratherm.gr βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Πολιτική Απορρήτου, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στα δεδομένα που συλλέγουμε από σας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα για άσκηση δικαιώματος που σας παρέχει ο Κανονισμός, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε γραπτώς στον Υπεύθυνο για την Προστασία Δεδομένων της εταιρείας, στο email: info@duratherm.gr

 

  1. Πολιτική επιστροφών

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας μας το προϊόν. Το δικαίωμα αυτό ισχύει αν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Η επιστροφή γίνεται με δικό σας έξοδα και  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης που θα το βρείτε εδώ 

Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος η υπαναχώρηση θεωρείται εκπρόθεσμη.

Στην περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή αποσυσκευασθεί και έχει χάσει την αξία του η Επιχειρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει χαμηλότερο ποσό.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το αίτημά σας δεν ικανοποιήθηκε μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία. στην διεύθυνση επίλυση καταναλωτικών διαφορών.